MARBACH - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prehľad dôležitých informácií.

Založenie
1994
Počet zamestnancov
40
Zameranie
Výroba, obchod, správa

MARBACH - SLOVENSKÁ REPUBLIKA, spol. s r.o.  

Kollárova 85
036 58 Martin
Slovenská republika

Tel.: +421 43-42 24 390
martin@marbach.com

IČO: 31614094
IČ DPH: SK2020433800
Banka: Tatra banka a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2937 0294

 

Ján Struharňanský

Príjem zákaziek, technológ, vedúci výroby I Production specialist, Production Manager

Vladimír Kunštár

Konateľ I Managing director

Filip Čillík

Obchod, technológ I Sales, Production specialist

Oliver Murgaš

Nákup, sklad I Purchasing, stock

Judita Lučinská

Ekonóm, učtovník I Controling, Accounting

Please accept preferences-cookies to watch the contact chat.